Meny

Träff med Fastighetsägarna i Växjö

28 februari klockan 08.00

Vår styrelse har bjudit in till ett möte med fastighetsägarna i Växjö.

Vi hoppas hitta samsyn i en del frågor samt få information om vad som är på gång.