Meny

Styrelsemöte tisdag 21 februari

Vi har möte klockan 08.00 i Kristinasalen, Handelns Hus.

Beslut tas bl a om årsmötesdatum, arbetsordning 2017

Vill du vara med så hör av dig.

Mats G 0702-306459