Meny

Villkorsändring för lokalhyreskontrakt

Det är många hyresavtal som ska sägas upp för villkorsändring före den 31 december 2014, det vill säga de avtal som löper ut den 30 september 2015.

Att säga upp ett lokalhyreskontrakt kan vara krångligt. Man måste formulera sig på rätt sätt, skicka till rätt mottagare och i rätt tid.

Svensk Handel Juridik kan hjälpa dig att göra detta på rätt sätt och även ge information om hur du ska agera när du fått en uppsägning för villkorsändring/avflyttning från din hyresvärd.

Kontakta Svensk Handel Juridik, tel: 010 – 471 87 10

Läs checklista för uppsägning av lokalhyresavtal.