Meny

Vill du vara med och påverka?

Svensk Handel arbetar med att ta fram en uppförandekod för handelsföretags behandling av kunduppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Medlemmar i Svensk Handel är välkomna att delta.

Arbetet syftar till att tydliggöra hur, när och på vilket sätt kunders uppgifter får behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.

Inom ramen för arbetet finns en arbetsgrupp bestående av representanter från handelsföretag. Medlemmar i Svensk Handel är välkomna att delta i arbetsgruppen så passa på att vara med och påverka och träffa branschkollegor som sitter med samma dataskyddsutmaningar som du! Anmäl ditt intresse så snart som möjligt till Anna-Karin Strömqvist på Svensk Handel, anna-karin.stromqvist@svenskhandel.se.

Dataskyddsförordningen (GDPR) är en EU-förordning som reglerar hur företag får behandla personuppgifter. Det är en uppdatering och förstärkning av nuvarande personuppgiftslag. En av de stora nyheterna är att det utgår administrativa sanktionsavgifter, upp till 4 procent av global omsättning, om man bryter mot förordningens bestämmelser. Företag ska uppfylla förordningens krav senast den 25 maj 2018.

Anna-Karin Strömqvist

Näringspolitisk expert, Stockholm
010-47 18 643
Publicerad: 2017.10.27  •  
Senast uppdaterad: 2017.10.27