Meny

Varning för oseriös försäljning av telefoni

Telekområdgivarna har på senare tid sett en ökning av ärenden angående telefonförsäljning av företagsabonnemang till privatpersoner med passiv näringsverksamhet. Också till Post- och telestyrelsen (PTS) kommer klagomål från personer som känner sig lurade.

Ett företagsabonnemang innebär ofta en bindningstid på 36 månader och ingen ångerrätt. Sådana villkor är inte tillåtna i avtal med privatpersoner/konsumenter.

– Den absoluta majoriteten av de som ringer oss har inte förstått att det är ett företagsabonnemang de har tecknat, säger Mattias Grafström, VD på Telekområdgivarna.

– Vi vill betona att om abonnemanget huvudsakligen används för privat bruk så är man konsument i lagens mening och har ångerrätt enligt lag även om operatören kallar det för ett företagsabonnemang. Har man däremot tecknat avtalet fullt medveten om att det är ett företagsabonnemang är dessa villkor tillåtna. I sådana fall ligger det utanför konsumenträtten och därmed inte heller inom Telekområdgivarnas uppdrag, förtydligar Mattias Grafström.

Detta har också slagits fast av Allmänna Reklamationsnämnden i flera avgöranden. Tidigare har denna typ av försäljning främst rört fast telefoni, men nu ser Telekområdgivarna att det även kommer fler ärenden som rör mobiltelefoni och i vissa fall mobilt bredband.

Något som Telekområdgivarna, myndigheter och branschen ser särskilt allvarligt på är att de flesta personer som hör av sig är äldre, ofta pensionerade med en passiv näringsverksamhet, som inte förstått att deras tidigare privata abonnemang flyttas till företagsabonnemang hos en ny operatör. Det här är försäljningsmetoder som bryter mot Telekområdgivarnas uppföranderegler och ofta även mot marknadsföringslagen.

– När konsumenten kontaktar oss på Telekområdgivarna har de ofta fått en orderbekräftelse eller faktura som inte stämmer med vad som utlovats i samtalet. Vid telefonförsäljningen anges till exempel priser exklusive moms, vilket inte är tillåtet mot en konsument. Även om det låter som ett bra pris blir det därför ofta dyrare i slutändan, fortsätter Mattias Grafström.

En del konsumenter menar att de överhuvudtaget inte har tackat ja till något avtal, utan plötsligt kommer det en faktura. Svensk Handel ser allvarligt på problemet.

– Om ett företag skickar fakturor utan att det finns ett avtal rör det sig om så kallade bluffakturor. Då bör detta anmälas till oss på Svensk Handel så att företaget kan sättas på vår Varningslista, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.

Det är inte heller lätt att avsluta dessa avtal. När konsumenten till exempel har försökt använda sin ångerrätt, blir svaret nej med hänvisning till att det inte finns någon ångerrätt för företagare. Flera konsumenter vittnar dessutom om en hård attityd från kundtjänsterna, om man överhuvudtaget lyckas nå fram dit. De hotar snabbt med höga avgifter om avtalet bryts eller beter sig verbalt hotfullt, så konsumenter som kontaktar Telekområdgivarna är ofta oroliga.

Konsumentverket rekommenderar att man anmäler sitt telefonnummer till NIX-registret för att undvika oönskade säljsamtal. Numera går det att ”nixa” både fasta och mobila telefonnummer. Ändå händer det att företag struntar i detta och ringer även sådana nummer, då bör detta anmälas till Konsumentverket.

Problemen med oseriös telefonförsäljning av telefoni har ökat under en tid och flera större teleoperatörer och nätägare har nu tillsammans med Post- och telestyrelsen (PTS) upprättat en handlingsplan för att komma åt problemet med de oseriösa bolagen.

– I handlingsplanen lovar nätägarna att verka för att alla som säljer telefoni till konsumenter i deras nät gör det på ett seriöst sätt. Även de som agerar i deras nät ska alltså följa Telekområdgivarnas uppföranderegler. PTS kommer tillsammans med Telekområdgivarna och operatörerna att följa upp effekterna av åtagandena i handlingsplanen, säger Peter von Wowern, jurist på PTS.

Kontaktpersoner:
Mattias Grafström, VD Telekområdgivarna, 070-713 48 50
Camilla Brogren, Kommunikationsansvarig Telekområdgivarna, 070-713 48 59
Presskontakt Svensk Handel, 010 -471 86 50
Peter von Wowern, jurist Post- och telestyrelsen, 073-644 56 26

Telekområdgivarnas uppföranderegler

Svensk Handels Varningslista

Post- och telestyrelsens handlingsplan

Nix-registret

 

Publicerad: 2015.08.26  •  Senast uppdaterad: 2015.08.26