Meny

Sverige behöver en näringspolitik för handeln

Jobbpolitiken behöver flera ben att stå på för att inte halta.

Ungdomar förlorare utan jobbpolitik för handeln

  • Göteborgs-Posten 2014-10-06
  • Publicerad: 2014-10-06

Vi som är verksamma inom handeln hjälper gärna till att forma en näringspolitik som kan skapa nya jobb och tillväxt för hela Sverige. Utan en sådan näringspolitik för handeln riskerar Socialdemokraternas arbetslöshetsmål att bli en hägring, skriver Svensk Handel i Göteborgs-Posten.

Just nu håller Sverige andan i väntan på att Socialdemokraterna och Miljöpartiet ska förhandla fram en budget som kan få stöd i riksdagen. Det viktigaste beskedet näringslivet väntar på är vilken jobbpolitik den nya regeringen ska driva. Socialdemokraterna lovar att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. För att nå målet behöver man skapa en kvarts miljon nya jobb på fem år. Hur det ska gå till vet vi fortfarande inte mycket om.

Den före detta Metallordföraren Stefan Löfven pratar om en aktiv näringspolitik och har lanserat en miljardsatsning på en nyindustrialisering av Sverige som ska locka industriföretag att förlägga sin tillverkning i Sverige. Gott så. Men det kommer inte att räcka. Tillverkningsindustrin står i dag endast för 13 procent av sysselsättningen. Jobbpolitiken behöver flera ben att stå på för att inte halta. Utan en politik som även skapar jobb inom handel, besöksnäring och andra tjänstesektorer kommer Socialdemokraternas arbetslöshetsmål aldrig bli annat än en avlägsen hägring.

Sysselsätter halv miljon

Handeln sysselsätter en halv miljon människor. Ingen annan bransch har så många unga anställda. Det är i handelsföretagen och i närliggande tjänstebranscher som ungdomar oftast hittar porten till den svenska arbetsmarknaden. Jobben är dessutom inte koncentrerade till storstäderna, utan kommer hela Sverige till del. Gekås i Ullared, gränshandeln i Charlottenberg och Töcksfors och Julas nya centrallager i Skara är bara några exempel på hur landsbygden och tätorter runt om i Sverige gynnas av handeln.

Vi som är verksamma inom handeln hjälper gärna till att forma en näringspolitik som kan skapa nya jobb och tillväxt för hela Sverige. Se det som en inbjudan. Här kommer några idéer som vi gärna vill ta upp till diskussion med den tillträdande regeringen:

  • Investera i omställning för hållbar konsumtion. Sveriges konsumenter vill handla på ett sätt som inte skadar vår planet och människorna som bor på den. Flera svenska kedjor är redan internationella föregångare på området. I samverkan med samhällets övriga aktörer kan även mindre företag få hjälp med kunskap, kompetens, och insatser som underlättar omställningen.
  • Låt forskning och utveckling stödja innovationer och framväxten av e-handel och digitaliseringen i samhället. Svenska företag ligger långt fram i utvecklingen och har potential att växa på en global marknad. Dessutom krävs åtgärder inom EU för att växande e-handelsföretag får tillgång till en bättre fungerande europeisk marknad.
  • Säkra handelns och tjänstesektorns kompetensförsörjning. Det är en myt att vem som helst kan stå i en butik. Handeln och andra tjänstesektorer behöver expertkunskap, affärsutveckling och spetskompetens. Utbildningsväsendet och Arbetsförmedlingen måste bli mer lyhörda för tjänstesektorns behov.

Ökat stöd skapar intäkter och jobb

  • Öka stödet till svensk besöksnäring. Handeln genererar i dag 30 procent av turismomsättningen i Sverige. Med en tydlig utvecklingsstrategi, bättre marknadsföring och investeringsstöd kommer svensk besöksnäring att skapa både intäkter och arbetstillfällen i Sverige, inte minst i glesbygd.
  • Utveckla stadsplaneringen och besöksmålen. Sveriges alla kommuner behöver ta fram långsiktiga planer för hur de kan bli attraktivare för besökare och boende och hur de kan utvecklas till moderna destinationer med levande stadskärnor, serviceutbud och handel. För de större städerna ligger utmaningen också i en fungerande infrastruktur för såväl varuförsörjning som persontransporter.
  • Bevara avtalsfriheten. Många handelsföretag behöver längre betaltider än 30 dagar. Tvingande regler om 30-dagars betaltid skulle drabba många små butiker och dessutom missgynna svenska grossistföretag på den internationella marknaden.

Sist men inte minst måste en ny regering ta fram en ordentlig konsekvensanalys av de skatteförslag som ligger på bordet. Vi bidrar gärna med vår branschkunskap i ett sådant arbete. Socialdemokraterna hävdar att sänkningen av arbetsgivaravgifterna för unga inte har skapat tillräckligt många jobb.

Men det betyder inte att en höjning går obemärkt förbi. I Svensk Handels undersökning svarar var femte butikschef att en höjning av arbetsgivaravgifterna skulle innebära uppsägningar. Ytterligare fyra av tio svarar att de skulle behöva avstå från nyanställningar. Det borde vara en varningsklocka för en ny regering som satt ungdomsjobben som högsta prioritet. Vi anser att de lägre avgifterna för ungdomar bör bevaras.

Vi är gärna med och bidrar med skatter till Sveriges välfärd. Men utan en genomtänkt jobb- och näringspolitik riskerar vårt viktigaste bidrag – jobb till Sveriges unga – att gå förlorat. Glömmer ni handeln glömmer ni ungdomarna.

Karin Johansson, vd Svensk Handel
Fredrik Persson, vd Axel Johnson AB, ordförande Svensk Handel
Anders Svensson, vd Ica Sverige AB, vice ordförande Svensk Handel