Meny

Svensk Handel om regeringens höjning av arbetsgivaravgifter för unga

Regeringen har nu bestämt att arbetsgivaravgiften för unga under 26 år ska höjas. Det tycker Svensk Handel är mycket olyckligt.

– Höjda arbetsgivaravgifter kommer att bromsa handelns fart som jobbskapare åt Sveriges unga. Vill vi skapa fler jobb åt unga ska vi inte göra det dyrare att anställa dem, säger Karin Johansson, vd Svensk Handel.

Att regeringen höjer arbetsgivaravgiften för unga under 26 år, utan att utreda vilka effekter den har haft, är mycket olyckligt anser Svensk Handel. Regeringen har bara tittat på hur sänkningen av arbetsgivaravgiften för ungdomar har påverkat deras sysselsättning under perioden 2006-2010. De åren präglades starkt av finanskrisen. Dessutom sänktes arbetsgivaravgiften i två steg, 2007 och 2009, vilket innebär att den ena sänkningen ligger väldigt sent i den period som regeringen har tittat på.

Enligt SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik ökade antalet sysselsatta personer i åldern 16-26 år med 93 000 personer i Sverige under åren 2006-2014 och ökningen i detaljhandeln under samma period uppgick till 16 000 personer. De stora effekterna uppstod efter finanskrisen, åren 2011-2014.

Kampanjen Handelns Löfte
Svensk Handel driver sedan en tid tillbaka kampanjen Handelns Löfte. Kampanjen fortsätter trots regeringens besked.

Fakta

Regeringen höjer arbetsgivaravgiften för unga under 26 år i två steg. Från den 1 augusti i år höjs avgiften från 15,49 procent till 25,46 procent. Under 2016 blir avgiften samma som för övriga anställda upp till 65 år.

 

2015-03-30