Meny

Svensk Handel kritisk till utredning om telefonförsäljning

Idag presenterade Telefonförsäljningsutredningen sitt betänkande och Svensk Handel är kritiskt till att man väljer att föreslå en så drastisk åtgärd som skriftliga avtal för att komma tillrätta med vissa problem vid telefonförsäljning.

– Att införa skriftliga avtal är ett stort ingrepp i avtalsfriheten och kommer att medföra stora kostsamma konsekvenser för näringslivet utan att man uppnår ett högre konsumentskydd, säger Anna-Karin Smedberg Strömqvist, jurist på Svensk Handel och expert i utredningen.

De problem som förs fram när det gäller telefonförsäljning och som man vill lösa är huvudsakligen att konsumenten behöver få mer betänketid vid ingående av avtal, att försäljare är påstridiga vid försäljningen, att konsumenten inte vet att ett avtal har ingåtts och vad som gäller eller att konsumenten har blivit vilseledd att ingå avtalet eller vad man avtalat om.

– Alla dessa problem behöver självklart tas på allvar och rättas till. Vi menar dock att ett införande av skriftliga avtal inte kommer att hjälpa. Snarare riskerar konsumenten att bli satt i en sämre situation då väldigt få konsumenter läser igenom avtalsvillkoren och tar till sig vad som står innan de bekräftar och det är svårare att hävda att man inte förstått vad som står i avtalet än att det var otydligt i telefon.

Konsekvenserna av att man inför skriftliga avtal kommer att bli mycket kännbara för näringslivet, dels i form av ökade administrativa kostnader för hanteringen av avtal, upprättande av nya rutiner och ombyggnation av affärssystem, och dels i form av minskad försäljning. Svensk Handel menar att problemen kan lösas på sätt som är mer effektivt både när det gäller att uppnå minskade konsumentproblem och minskad påverkan på det näringslivet.

–  Det finns ett antal oseriösa aktörer som står för de allra flesta problemen idag och de kommer inte att hindras av de nya reglerna, snarare kommer de att gå ut som vinnare i detta. De som inte följer befintlig lagstiftning kommer ju inte att följa  den nya heller, säger Anna-Karin.