Meny

”Sänkta arbetsgivaravgifter har skapat jobb”

Svensk Handel och Almega bjöd in företagare och riksdagspolitiker i Malmö för att diskutera hur fler ungdomar kan komma i arbete. Det är i handeln- och tjänstenäringen som merparten av de unga får sitt första jobb. Men nu hotas ungdomsjobben av höjda arbetsgivaravgifter för unga.

Klädföretaget New Yorker har runt 340 anställda, cirka 200 är under 26 år. Företaget räknar med kostnadsökningar på sex miljoner kronor per år om avgifterna höjs. Det kommer att få stora konsekvenser.

– När vi tar in unga människor i företaget handlar det inte bara om att lära dem själva arbetsuppgifterna. Vi måste också lära dem hur det är att arbeta. Det kan handla om arbetstider och vikten av att komma i tid, säger Jenny Lundqvist på New Yorker.

Ungdomsarbetslösheten är ett stort samhällsproblem. Bara i Skåne är 4 667 ungdomar öppet arbetslösa. Riksdagsledamot Mats Person (Fp) menar att politikerna måste ta ansvar. Som beslutsfattare måste man fråga sig om det finns något annat som man kan ersätta en bortagen reform med.

– Det kommer att bli ett dråpslag för företagen. Kommuner och landsting blir kompenserade för att avgiften tas bort men för det privata näringslivet gäller inte samma sak, säger Mats Person.

Även Gunilla Nordgren (m) är oroad för framtiden.

– Oavsett vad statistiken säger i gamla rapporter. Vad kommer alternativet att kosta? Vad händer när de här ungdomarna kommer ut i arbetslivet och inte får några jobb?

Från Svensk Handel var budskapet tydligt under seminariet. Sänkta arbetsgivaravgifter har bidragit till att skapa 7 000 nya jobb i handeln.

– Reformen med sänkta arbetsgivaravgifter har skapat jobb, det är ingen tvekan om det. Höjs avgifterna får det konsekvenser. Handeln behöver rätt förutsättningar för att skapa fler jobb åt unga, säger Martina Elfgren Lilja, näringspolitisk expert på Svensk Handel.

 

  • Publicerad: 2015-02-27