Meny

Rekommendation för hantering av rea

Begreppet rea har under flera år urvattnats på sitt innehåll och det finns även exempel på ett direkt missbruk. Detta gör att skillnader mellan priskampanjer och realisation alltmer börjar urholkas.

Svensk Handel Stil vill mot bakgrund av detta utforma en rekommendation för kläd- sko och sportbranschen.

”REA” eller ”Realisation” bör användas högst fyra gånger per år och då i samband med sommar- och vinterrealisation samt under en begränsad period mellansäsongsrea.

Således bör uttryck som ”jackrea”, ”byxrea” och liknande undvikas.

Dessa rekommendationer avser begreppet rea. Svensk Handel Stil har inga synpunkter på övriga pris- eller rabattkampanjer.