Meny

Ny rapport om stöldbrott i butik

Svensk Handel har undersökt stölder i butik under 2015. Totalt har cirka 1500 polisanmälningar gåtts igenom. Resultaten presenteras i en ny rapport.

Varje år begås cirka 2 000 000 externa stöldbrott i svenska butiker, till ett värde av 4,6 miljarder kronor. Enbart cirka två procent av dessa polisanmäls. Vanligtvis då en person är gripen på bar gärning och kan överlämnas fysiskt till polis. Några av rapportens slutsatser är:

  • 2013 lade polisen ned 39 procent av polisanmälningarna. 2015 var den siffran 54 procent.
  • 34 procent av polisanmälda stölder leder till fällande dom eller strafföreläggande.
  • 8 av 10 dömda har inte betalat sina dagsböter.
  • Av de strafförelägganden som kontrollerades i Stockholm City var samtliga meddelade gärningspersoner utan hemvist i Sverige. Ingen av dessa har betalat sitt strafföreläggande.
  • Mycket få av utdömda skadestånd följs upp och krävs ut av de drabbade företagen.

– Rapporten visar på oroväckande brister i dagens rättssystem. Bland annat eftersom allt fler ärenden läggs ner av Polisen och åtta av tio som får bötesstraff inte betalar sina böter. Tilltron för rättssystemet hotas om inte polis, åklagare och domstolar tar mängdbrottsligheten på allvar. Detta är ett stort problem för handeln, men också för samhället i stort, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.