Meny

Ny forskning: Lägre arbetsgivaravgifter skapade fler jobb

Enligt Svensk Handel hade sänkningen av arbetsgivaravgifterna för unga goda sysselsättningseffekter inom handeln. Ny forskning från Handelns forskningsinstitut bekräftar bilden. Studien visar att reformen skapade cirka 16 400 nya arbetstillfällen, vilket är nästan dubbelt så många jobb än vad tidigare studier visat.

Den nya studien pekar på att tidigare utvärderingar av reformen underskattade sysselsättningseffekterna. De företag som fick relativt stora sänkningar anställde fler arbetstagare jämfört med de företag som fick marginella sänkningar, eller ingen sänkning alls.

– I tider där vi behöver välkomna fler människor in på arbetsmarknaden är de här siffrorna mycket intressanta. Kostnaden spelar en avgörande roll för hur många jobb som företagen inom handeln kan skapa, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

Samtidigt visar forskningen att arbetskraftskostnaderna minskade med förhållandevis mindre totalbelopp för 80 procent av företagen som påverkades av reformen. Det anges som en viktig förklaring till att sysselsättningseffekterna inte blev än mer omfattande.

Utöver att lägre arbetsgivaravgifter skapar fler arbetstillfällen, anser Svensk Handel att det på sikt är en viktig faktor för att svenska handelsföretag ska behålla sin konkurrenskraft i tider där handeln, inte minst inom sällanköp, blir allt mer internationell.

– Handeln har snabbt blivit global och om vi vill behålla arbetstillfällen inom den svenska sällanköpshandeln måste de svenska arbetskraftskostnaderna bli mer konkurrenskraftiga i förhållande till omvärlden, säger Karin Johansson.

Tidigare beräkningar från IFAU konstaterade att sänkta arbetsgivaravgifter skapade mellan 6 000 till 10 000 jobb.

Relaterat innehåll

Publicerad: 2018.08.27