Meny

Nu behöver vi din hjälp!

Tillväxtverket har fått ett tydligt uppdrag av Näringsdepartementet att försöka konkretisera vilka myndigheter det är som upplevs som speciellt problematiska och gärna exemplifiera processer som är extra långa. De vill gärna ha hjälp med konkreta exempel från handeln och därför vänder vi oss till er. Vi uppskattar mycket om du kan ta dig tid och titta över nedanstående frågor.

Vilka handläggningsprocesser upplever du som särskilt krångliga och ineffektiva? Observera att vi inte frågar efter regelverk i sig, utan handläggningsprocesser kopplade till tillämpningen av regelverk.  Det kan gälla handläggningsprocesser hos såväl kommuner som länsstyrelser och centrala myndigheter.

 • Vilka av handläggningsprocesserna påverkar företagets konkurrenskraft och utveckling. Beskriv vilka handläggningsprocesserna är, vad det är som är problematiskt och på vilket sätt det påverkar konkurrenskraft och utveckling.
 • Om du har en bild av hur det skulle kunna vara istället, dela gärna med dig av den. Vilka förändringar skulle du vilja se och på vilket sätt skulle det påverkar ditt företags konkurrenskraft och utveckling?
 • Skiljer det sig åt i olika delar av landet?

Tips kring just dessa myndigheters handläggningsprocesser tas extra tacksamt emot:

 • SWEDAC
 • MSB
 • Boverket
 • SCB
 • Jordbruksverket
 • Skogsstyrelsen
 • Kemikalieinspektionen
 • Naturvårdsverket
 • Strålsäkerhetsmyndigheten
 • Bolagsverket
 • Elsäkerhetsverket
 • Energimarknadsinspektionen
 • PTS
 • Transportstyrelsen
 • Arbetsmiljöverket
 • Tillväxtverket
 • Trafikverket
 • Energimyndigheten
 • Inspektionen för vård och omsorg IVO

Skicka era inspel till elisabet.elmsater@svenskhandel.se.

Stort tack för hjälpen!

Elisabet Elmsäter-Vegsö

Näringspolitisk expert, Stockholm

010-47 18 633

010-47 18 633

Skicka e-post

 

Publicerad: 2017.10.13  •  
Senast uppdaterad: 2017.10.13