Meny

LO-samordningen sprucken

LO:s samordning inför avtalsrörelsen har spruckit. Det gör att de 14 LO-förbunden kommer att gå in i avtalsförhandlingarna förbundsvis. Risken för en svår avtalsrörelse har ökat.

I mars löper kollektivavtalen ut för 3,3 miljoner löntagare. De 14 LO-förbunden, varav Handels är ett, hade ambitionen att samordna förhandlingarna men lyckades inte komma överens.

– Det blir nu extra viktigt att de stora aktörerna på arbetsmarknaden tar sitt ansvar och ser till att den brutna LO-samordningen inte leder till en facklig huggsexa om lönerna. Det skulle försämra förutsättningarna Sveriges konkurrenskraft på ett allvarligt sätt, säger Svensk Handels förhandlingschef Mattias Dahl.

Från arbetsgivarsidan finns en fortsatt stark samordning. Det finns en stor samsyn kring att den internationellt konkurrensutsatta industrin sätter det så kallade märket i avtalsrörelsen.

Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne gav följande kommentar till beskedet att LO:s samordning inför kommande avtalsrörelse har brutit samman.

– Beskedet från LO är bekymmersamt men påverkar inte arbetsgivarnas utgångspunkt inför avtalsrörelsen. För att värna jobben och konkurrenskraften i svenska företag är det centralt att ett avtal inom industrin blir det normerande avtalet i avtalsrörelsen och fungerar som utgångspunkt för förhandlingar på andra avtalsområden.

 

Publicerad: 2015.10.29  •  Senast uppdaterad: 2015.10.29