Meny

Lägre kortavgifter väntar

Den 9 december träder nya EU-regler i kraft som innebär att ett tak sätts på de mellanbanksavgifter som bankerna tar ut vid korttransaktioner.

Det nya avgiftstaket är 0,2 procent för bankkort och 0,3 procent för kreditkort.

Lägre avgift
På sikt ska de lägre mellanbanksavgifterna bidra till att omfördela intäkterna från banker till handlare. I förlängningen ska det även komma konsumenterna till del genom lägre priser.

Mellanbanksavgiften är bara en del av kostnaden som handlaren betalar för varje korttransaktion till sin inlösande bank.

– För de flesta handlare kommer dock kostnaden för kortbetalningar att bli lägre framöver, säger Bengt Nilervall, betalansvarig på Svensk Handel.

Omfattande arbete bakom
Handelsorganisationer och handelsföretag inom Europa har sedan många år arbetat för att åstadkomma denna reglering eftersom den gemensamma synen är att  konkurrensen inom betalningsområdet inte fungerat.

– Efter ett omfattande arbete på både nationell och europeisk nivå har vi nått ett resultat som tar oss ett stort steg fram mot mer kostnadseffektiva betalningar, säger Bengt Nilervall.

Svensk Handel har i högsta grad varit engagerade i detta näringspolitiska arbete och uppskattar idag att denna reglering ger en besparing för den svenska detaljhandeln på cirka 1 miljard svenska kronor per år.

Avgiftstaket för förmedlingsavgifter i EU:s förordning börjar tillämpas den 9 december 2015.

Inom kort presenteras Svensk Handels nya kortavtal i samarbete med Teller.