Meny

Inte fler visstider inom handeln

Den fackliga centralorganisationen LO har i en ny rapport presenterat statistik över hur vanligt den är med visstidsanställningar i Sverige. LO hävdar att det ökar. Men av rapporten framgår att andelen visstidsanställda i Sverige konstant har legat runt 15 procent sedan slutet av 1990-talet. Resterande 85 procent har tillsvidareanställningar, vilken är normen på svensk arbetsmarknad.

Att visstidsanställningar skulle vara extra vanligt i handeln stämmer inte. Bland unga butiksarbetare i vissa branscher är det relativt vanligt med kortare anställningar, men medräknat partihandel och de tjänstemannayrken som finns i handeln är andelen visstidsanställda 15 procent, enligt LO:s rapport. Alltså varken mer eller mindre än på resten av arbetsmarknaden.

– Det säger sig självt att det inför jul och andra säljtoppar behövs mycket extrapersonal inom vissa delar av handeln. Och det ska vi vara glada för. Det är en viktig språngbräda in på arbetsmarknaden för ungdomar och andra grupper som har svårt att få ett fast jobb. Vi vet dessutom att visstidsjobb för många leder vidare till fast jobb redan inom några år, säger Mattias Dahl, förhandlingschef på Svensk Handel.