Meny

Ingen kemikalieskatt från 1 januari

Kemikalieskatten kommer inte att införas den 1 januari 2016 som föreslagits. Först måste en standardiserad mätmetod tas fram. Här förklarar Ann Christiansson, näringspolitisk expert i hållbarhetsfrågor hur Svensk Handel arbetat med frågan och vad som händer nu.

Ann Christiansson

Hallå där Ann Christiansson, näringspolitisk expert i hållbarhetsfrågor på Svensk Handel.

I regeringens budget framgår att det utredningsförslag som funnits om att införa en kemikalieskatt på bland annat elektronikprodukter från den 1 januari 2016 inte kan genomföras innan en standardiserad mätmetod tagits fram. Svensk Handel har argumenterat emot införandet av en kemikalieskatt.

Hur har Svensk Handel jobbat med den här frågan?
– Svensk Handel har tillsammans med elektronikbranschen framfört att elektronikskatten såsom den var utformad skulle vara skadlig för jobb och tillväxt och ha mycket liten effekt på de skadliga ämnen den var avsedd att motverka. Vi har drivit att det vore bättre att förbjuda de skadliga ämnena på EU-nivå. Det har funnits ett stort engagemang också från medlemsföretagen i den här frågan och många har skrivit egna remissvar.

Vad händer nu?
– Vi kommer att fortsätta följa frågan och vara aktiva när ett förslag om ny mätmetod remitteras. Ett ändrat förslag till kemikalieskatt måste vara konkurrensneutralt, det vill säga inte missgynna svenska företag jämfört med andra EU-länder.

 

Publicerad: 2015.09.23  •  Senast uppdaterad: 2015.09.23