Meny

Hur viktig är handeln där du verkar?

En attraktiv handel skapar en attraktiv stad. Statistik och fakta är alltid efterfrågat när denna fråga diskuteras.

För att hjälpa och stödja dig som lokalt deltar i debatten eller vill bygga på din kunskapsbank har vi ställt samman intressant sysselsättnings- och omsättningsstatistik som belyser handelns betydelse för ekonomin ur ett nationellt, regionalt och kommunalt perspektiv.