Meny

Hur blir det med ungdomsjobben, Löfven?

Svensk Handel välkomnar att Stefan Löfven fokuserar på jobbskapande åtgärder i sin regeringsförklaring. Men effekten av satsningarna kommer tyvärr att raderas om arbetsgivaravgifterna för ungdomar höjs.

Regeringen har fortfarande inte gett besked i den frågan. Om arbetsgivaravgifterna höjs kommer det att få konsekvenser för handeln och ungdomars möjlighet att få jobb.

– Det är bra att Stefan Löfven inledde sin regeringsförklaring med att tala om jobben. Vi medverkar gärna i arbetet med innovationsråd, kunskapslyft och andra åtgärder som kan ge fler unga en chans på arbetsmarkanden. Men om Löfven höjer arbetsgivaravgiften för ungdomar börjar han sin regeringstid med att ta två steg bakåt, bort från sitt högt uppsatta jobbmål, säger Karin Johansson, vd för Svensk Handel.

Inom handeln arbetar 90 000 ungdomar mellan 16 och 24 år. Ingen annan bransch har så många ungdomar anställda. I en enkätundersökning som Svensk Handel genomförde tidigare i år svarade var femte butikschef att en höjning av arbetsgivaravgifterna skulle innebära personalneddragningar. Ytterligare fyra av tio svarade att de skulle behöva avstå från nyanställningar.

Däremot välkomnar Svensk Handel flera positiva besked i Stefan Löfvens regeringsförklaring.

– Att reformera gymnasieskolans yrkesprogram och koppla utbildningarna närmare till företagens behov är något som vi länge har efterfrågat. En satsning på turism leder till jobb som kommer hela Sverige till del. Vi välkomnar också att statsministern så tydligt deklarerade att arbetsmarknadens parter själva ska lösa viktiga arbetsmarknadsfrågor, säger Karin Johansson.

För intervjuförfrågningar eller mer information ring gärna:
Erik Boman, presschef, Svensk Handel, 010-47 18 650