Meny

H&M, Lindex och KappAhl om de nya reglerna för plastpåsar

Nu har det gått 2 månader sen den nya lagen om informationsplikt för plastbärkassars miljöpåverkan i butik trädde i kraft. I samband med den nya lagen startade de tre modejättarna H&M, Lindex och KappAhl tillsammans initiativet One Bag Habit. Svensk Handel har tagit pulsen på initiativtagarna.

Ny lag om informationsplikt

Den 1 juni i år trädde den nya lagen om informationsplikt för plastbärkassar i butik i kraft. Lagen innebär att handlare nu måste informera kunden om plastpåsarnas påverkan på miljön. Det finns i dagsläget inga bestämmelser kring hur informationen ska ges. Handlaren bestämmer själv om det ska ske vid kassan, i butiken eller på plastpåsen.

I KappAhls butiker har man valt att tillhandahålla informationen på skyltar, men ger även muntlig information i stor utsträckning.

– Vi informerar på skyltar främst, men butikspersonalens roll skall man inte underskatta. Det är de som verkligen kan nå ut till våra kunder på bästa sätt genom att visa på KappAhls och sitt egna engagemang för denna fråga, säger Fredrika Klarén, hållbarhetschef på KappAhl.

Lindex och H&M använder sig också av skyltar för att få ut informationen. H&M har även en tygpåse som kan återanvändas, till försäljning.

One Bag Habit

Samtidigt som den nya lagen trädde i kraft lanserade de stora modejättarna H&M, KappAhl och Lindex initiativet One Bag Habit, som fler företag i detaljhandeln snabbt anslöt sig till. Initiativet bygger på att medlemmarna tar betalt för påsar i butik för att sen skänka överskottet till olika ändamål som stöttar hållbar utveckling. Tanken är att bidra till ökad medvetenhet om påsars negativa effekt på miljön samt minska onödig konsumtion av påsar.

Varför startade ni One Bag Habit?

– Den konsumtion vi idag har av påsar, både i Sverige, Europa och globalt, är ohållbar. Att tillverka påsar är energikrävande och påverkar klimatet negativt. Vi ville öka medvetenheten gällande de negativa miljökonsekvenserna och minska konsumtionen av påsar. Vi ville möjliggöra, påverka och accelerera hållbar utveckling i samhället. Det var viktigt för oss att säkerställa att de påsar som erbjuds på marknaden är av mer hållbara material samt att vi ville donera överskottet till ändamål som driver hållbar utveckling. Vi har valt att skänka dessa pengar till WaterAid. Med ett gemensamt initiativ får man en större genomslagskraft och det är kul att så många fler företag har anslutit sig till One Bag Habit, säger Anna Fred, hållbarhetsansvarig på H&M

KappAhls hållbarhetschef, Fredrika Klarén menar att det är viktigt att göra konsumenten medveten.

– Vi ville accelerera omställningen till en mer hållbar konsumtion av påsar genom att medvetandegöra och aktivera konsumenten. De är den viktigaste biten i pusslet. Genom att göra det här tillsammans med andra handlare kunde vi skapa en tydlig och synlig kampanj som verkligen gav resultat. Den förändring vi nu ser gör en stor skillnad för miljön, vi minskar trycket på jordens resurser och förebygger nedskräpning, säger hon.

Även Lindex pekar på det viktiga i att tillhandahålla kunden med information kring plastpåsarnas miljöpåverkan.

– Vi startade One Bag Habit för att vi vill minska konsumtionen av påsar och bidra till en mer hållbar resursanvändning. Genom att lansera ett gemensamt initiativ och öka medvetenheten kring påsars negativa miljöpåverkan hoppas vi på en större genomslagskraft och en snabbare övergång till en mer hållbar konsumtion av påsar, säger Kristina Hermansson, kommunikationschef på Lindex.

Snabba och positiva resultat

Efter bara drygt två månader är det svårt att mäta en långvarig effekt av den nya lagen, dock menar alla tre att de redan märkt av en skillnad i användandet av plastpåsar i butik.

– Vi ser en kraftig minskning i antalet kunder som behöver en påse. Mer än häften väljer att avstå, säger Fredrika Klarén, KappAhl.

Anna Fred på H&M håller med.

– Vi kan redan, efter lite drygt två månader sedan One Bag Habit startade, se att många kunder väljer att avstå från att köpa en påse. Vi tycker såklart att detta är väldigt positivt eftersom det ligger i linje med målsättningen att minska påskonsumtionen, och visar på att initiativet gör skillnad.

Kristina Hermansson på Lindex säger att de tidigt såg en effekt och en kraftig minskning av påskonsumtionen sedan de började ta betalt för påsarna 1 juni i år.

– Endast cirka 30% av våra kunder har valt att köpa en påse och vi hoppas att den siffran kommer fortsätta minska.

På frågan om vad reaktionerna från konsumenter varit hittills säger Anna Fred på H&M, att de fått positiv respons från många av sina handlande kunder, som både välkomnar initiativet och menar att det varit efterlängtat.

– Eftersom vi ser ett växande intresse bland våra kunder för hållbarhetsfrågor, tror vi att initiativet även på sikt kommer fortsätta att göra skillnad – och att vi inom branschen tillsammans kan bidra till att snabba på övergången till en mer hållbar konsumtion av påsar.

Även KappAhl har mötts av positiv respons i butikerna.

– Vi har nästan uteslutande fått positiva reaktioner från våra kunder. De tar verkligen till sig informationen om att vi behöver bli mer hållbara i vår konsumtion av påsar. Det faktum att vi också väljer att donera överskottet till ändamål som driver hållbar utveckling har nog också bidragit till att One Bag Habit fungerar så bra som koncept för dem, säger Fredrika Klarén, KappAhl

Läs mer om initiativet på Onebaghabit.se

 

Publicerad: 2017.08.11  •  
Senast uppdaterad: 2017.08.14