Meny

Handeln rustar för multikanal

En ny rapport från Handelsrådet beskriver den förändring som just nu sker i den svenska detaljhandeln. Detta visar sig genom snabb spridning av ny teknik i kombination med att handelsföretagen i större utsträckning använder tekniken för att möta sina kunder i nya säljkanaler som ett komplement till den fysiska butiken.

Här är några slutsatser från rapporten

  • E-handel och multikanalshandel har kommit för att stanna. Utvecklingen mot multikanal handlar i stor utsträckning om en kundorientering.
  • I framtiden krävs en hållbar och konkurrenskraftig balans i handelsföretagens erbjudandemix. Det nya detaljhandelslandskapet består av en erbjudandemix där fysiska och digitala komponenter är lika viktiga och där digitala komponenter kompletterar den fysiska butikens fördelar, exempelvis genom att kunna se lagersaldo i butik eller beställa på nätet och hämta i butik.
  • Den renodlade e-handeln och multikanalshandeln har sina egna utmaningar och en gemensam framtida utmaning är att proaktivt och integrerat möta en allt kunnigare och kräsen kund som ställer stora krav på flexibilitet, snabbhet och möjlighet till interaktion och engagemang. Branschens erbjudande och förutsättningar styr utvecklingen.
  • Multikanal skapar både möjligheter och utmaningar för handeln. Kunden väljer handlare utifrån erbjudandet och erbjudandets tillgänglighet och tänker inte nödvändigtvis på kanalval.

Läs mer och ladda ner rapporten