Meny

Det behövs fler jobb till unga, inte färre

Regeringens förslag att höja arbetsgivaravgifterna för unga kommer att göra det dyrare att anställa unga. I handeln hittar många unga sitt första jobb. Så vill vi att det ska vara även i framtiden. Men gör regeringen det dyrare blir det svårt för många unga. Det vill vi uppmärksamma i kampanjen Handelns Löfte.

Handeln är Sveriges största ungdomsarbetsgivare. Nästan var femte sysselsatt mellan 16–24 år jobbar i handeln. Den aviserade höjningen av arbetsgivaravgifterna för unga kommer att få stora konsekvenser för ungas möjligheter att få jobb. Höjningen gör det dyrare att anställa och svårare för unga att komma in på arbetsmarknaden.

– Den positiva utveckling vi sett de senaste åren där många unga har fått jobb i handeln riskerar att brytas. Det är inte vad Sverige behöver. Vi behöver fler jobb. Det kan handeln ge, men inte om priset blir för högt, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

De ungas andel av alla sysselsatta i handeln ökat från 29,8 till 32,3 procent mellan 2006 och 2013. Antalet 16-26 åringar som arbetar i handeln har ökat med 16 000 under denna period. Höjningen av arbetsgivaravgifterna för unga kommer att kosta handeln 3,5 miljarder kronor, vilket motsvarar 11 500 jobb. Enligt Svensk Handels Handelsbarometer kommer varannan handlare att minska personalstyrkan om höjningen av arbetsgivaravgifterna genomförs.

– Med kampanjen Handelns Löfte vill vi visa på handelns bidrag – och potential – för att möta problemen med hög ungdomsarbetslöshet. Vi gör mycket, och vi kan göra mycket. Men det förutsätter att politiken förstår handelns villkor, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

Kampanjen Handelns Löfte kommer att pågå fram till dess att regeringen presenterar sin vårproposition. Det finns ett stort engagemang bland Svensk Handels medlemsföretag, där ett flertal är kampanjambassadörer.

Besök Handelnslöfte.se.

För intervju med Svensk Handels vd Karin Johansson, eller mer information om kampanjen, ring:
Anna-Charlotta Johansson, Tf kommunikationschef, +46 70 356 30 32
Svensk Handels pressjour, 010-47 18 650

 

  • Publicerad: 2015-03-13