Meny

”Budgeten innebär minskad tillväxt motsvarande ett Kungens Kurva”

Vid ett seminarium på tisdagsmorgonen gick Svensk Handels chefsekonom Jonas Arnberg och Swedbanks ekonom Anna Breman igenom regeringens budget och hur den påverkar handeln. Svensk Handels beräkningar visar att budgeten innebär ett minskat konsumtionsutrymme med 13 miljarder.

– Det innebär minskad tillväxt för handeln motsvarade ett Kungens Kurva, eller 3 000 jobb. Budgeten skapar inte jobb, utan försvårar för företagen att anställa. Inom handeln riskerar jobben bli färre, sade Jonas Arnberg.

Svensk Handel välkomnade regeringens satsningar på fler platser i Yrkeshögskolan och höjt bidrag till handel i glesbygd, men anser att satsningarna drunknar i jämförelse med höjningen av arbetsgivaravgifterna för unga samt på drivmedel.

Anna Breman, senior ekonom på Swedbank, konstaterade bland annat att budgeten innebär en omfördelning av resurser motsvarande en procent av BNP, från hushåll och företag till offentlig konsumtion. Budgeten pressar Riksbanken att ytterligare sänka räntan och att vidta ytterligare penningpolitiska åtgärder.

– Samtidigt som Riksbanken gör allt för att få igång konsumtionen och inflationen stramar regeringen åt, vilket skapar en obalans i ekonomin, sade Anna Breman.

Du som inte kunde vara på plats kan ta del av seminariet via länken här. http://www.svenskhandel.se/aktuellt-och-opinion/nyheter/2015/hur-paverkar-regeringens-budget-handeln/

 

Publicerad: 2015.09.18  •  Senast uppdaterad: 2015.09.18