Meny

Brandsäkerhet för handelsanställda

Handelns arbetsmiljökommitté (HAK), Prevent och Brandskyddsföreningen har tagit fram en webbutbildning i Brandsäkerhet för anställda inom handeln. Syftet med utbildningen är att de anställda ska få nya kunskaper om brandsäkerhet som de kan använda i praktiken.

Utbildningarna går att använda på dator och på surfplattor. Inom handeln är det 500 000 anställda som berörs. Den 16 februari lanserades webbutbildningen som finns tillgänglig för alla på Prevents webbplats.

Webbutbildningen är kostnadsfri och tar 40 minuter att gå igenom. Med i paketet finns en fristående repetitionsdel som beräknas ta cirka 15 minuter.

De som genomgått utbildningen ska bland annat känna till:

  • hur brand uppstår och vad som händer under brandförloppet
  • vilka de vanligaste brandriskerna är inom handeln är och hur man förebygger dessa
  • vilket brandskydd som finns
  • vilken släckutrustning som finns och hur den fungerar
  • hur en utrymning går till
  • hur man kan agera om det börjar brinna.

En brand kan få väldigt svåra konsekvenser. Framför allt gäller det för liv och hälsa. Men även materiellt kan den slå hårt genom brand-, rök- och vattenskador, lokalerna kanske måste städas, renoveras, du kanske måste stänga en tid, säger Johan Bark, arbetsmiljörådgivare Svensk Handel och ordförande i Handelns arbetsmiljökommitté, HAK.

– Då är det många fördelar med om du har personal som vet hur man förebygger och i värsta fall kan släcka en brand som är i sin linda. Det finns exempel på lokaler som brunnit ned och där det kunde ha förhindrats, säger Johan Bark.

Senare i år kommer även en webbutbildning för föreståndare som på sin arbetsplats har att hantera brandfarlig vara.

*I Handelns arbetsmiljökommitté ingår Svensk Handel, Unionen, Handelsanställdas förbund, Arbetsgivarföreningen KFO.

 

  • Publicerad: 2015-02-16
  • Uppdaterad: 2015-02-25