Meny

Ändring i Riksbankens föreskrifter om inlösen av ogiltiga sedlar

Riksbanken har beslutat att ändra i sina föreskrifter om inlösen av ogiltiga sedlar. Det innebär att företag som i sin löpande verksamhet hanterar kontanter inte längre kommer att kunna begära inlösen av mottagna ogiltiga sedlar. De nya föreskrifterna träder i kraft den 1 juni 2017.

Föreskriftsändringen avser endast ogiltiga sedlar, inte skadade eller missfärgade sedlar.

Här kan du beställa Riksbankens informationsmaterial om sista giltighetsdatum

Här hittar du en mer detaljerad information om beslutet

Bengt Nilervall

Näringspolitisk expert Betalfrågor, Stockholm
010-47 18 544
 

Publicerad: 2017.05.19  •  
Senast uppdaterad: 2017.05.19