Meny

Årsmöte Växjö Handel

NY TID!

Vi gläds åt Växjö Lakers framgångar i ishockeyslutspelet och konstaterar att vårt årsmöte krockar med både dag och tid.

Styrelsen har därför valt att tidigarelägga årsmötet till klockan 13.00 på Fyra Krogar. Lunch serveras.

Meddela om du vill vara med på lunchen. (se nedan)

Styrelsen

 

Tisdag 21 april klockan 18.30.

Vi ses i Kristinakällaren, Köpmännens hus, Linnégatan 1. (inne på gården)
Vi bjuder på enklare förtäring och är glada om du meddelar ditt deltagande så vi har mat till alla.

Skicka ett SMS till 0702-306459 eller mejla till info@växjöhandel.se helst innan den 19 april.

Här hittar du de dokument su behöver för årsmötet.

Valberedningen meddelar att man föreslår en oförändrad styrelse för kommande verksamhetsår.

Dagordning Växjö Handel Årsmöte

Verksamhetsberättelse för Växjö Handel 2014

Balansrapport

Resultatrapport

Resultatbudget

Alla dokument finns på årsmötet med påskrifter.

Välkommen!