Meny

Årsmöte 29 mars

Här hittar du protokollet för årets årsmöte.

Originalprotokollet med påskrifter finns att tillgå för den som är intresserad.

ÅRSMÖTEPROTOKOLL VH 2016-03-29